Cu ce se ocupa un responsabil legea NIS?

Legea NIS (Directiva privind securitatea retelelor si a sistemelor de informatii) este o initiativa legislativa a Uniunii Europene care vizeaza imbunatatirea securitatii cibernetice in statele membre. Aceasta se concentreaza pe asigurarea unui nivel inalt de securitate pentru retelele si sistemele de informatii esentiale pentru functionarea societatii si economiei. In contextul acestei directive, rolul unui responsabil cu implementarea si respectarea legii NIS este crucial pentru protejarea infrastructurilor critice si a serviciilor esentiale impotriva atacurilor cibernetice. Acest articol detaliaza responsabilitatile, competentele si provocarile asociate cu acest rol.

Training ProfessionalsResponsabilitati

Identificarea Operatorilor de Servicii Esentiale (OSE) si Furnizorilor de Servicii Digitale (FSD): Responsabilul NIS trebuie sa identifice entitatile care intra sub incidenta directivei, adica acele organizatii care, daca sunt compromise, ar putea avea un impact semnificativ asupra sanatatii, sigurantei, securitatii sau bunastarii economice a societatii.

Evaluarea Riscurilor de Securitate Cibernetica: Este esential sa se efectueze evaluari periodice ale riscurilor pentru a identifica vulnerabilitatile si amenintarile la adresa infrastructurilor critice si a sistemelor informatice.

Implementarea Masurilor de Securitate: Pe baza evaluarii riscurilor, responsabilul NIS trebuie sa implementeze masuri tehnice si organizatorice adecvate pentru a asigura securitatea retelelor si sistemelor de informatii.

Notificarea Incidentelor de Securitate: Organizatiile trebuie sa notifice autoritatile competente sau organismele de reglementare despre incidentele de securitate cibernetica care au un impact semnificativ asupra serviciilor pe care le ofera.

Cooperarea si Schimbul de Informatii: Responsabilul NIS joaca un rol important in promovarea cooperarii intre entitatile din sectorul public si privat si in schimbul de informatii privind amenintarile cibernetice si cele mai bune practici in materie de securitate cibernetica.

Competente

Pentru a indeplini aceste responsabilitati, un responsabil NIS trebuie sa aiba:

Cunostinte solide in domeniul securitatii cibernetice: Intelegerea profunda a amenintarilor cibernetice, a vulnerabilitatilor si a masurilor de mitigare este fundamentala.

Abilitati de management al riscurilor: Capacitatea de a evalua si prioritiza riscurile in functie de impactul lor potential.

Competente de comunicare: Este crucial sa comunici eficient cu toate partile interesate, inclusiv cu echipa de securitate, conducerea, autoritatile de reglementare si partenerii externi.

Post Author: Andrei Stefan