Care este procedura prealabilă în contenciosul administrativ ?

Potrivit dispozițiilor Legii nr. 554 din 2 decembrie 2004 a contenciosului administrativ, înainte de a se adresa instanţei de contencios administrativ competente, persoana care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim printr-un act administrativ individual care i se adresează trebuie să solicite autorităţii publice emitente sau autorităţii ierarhic superioare, dacă aceasta există, în termen de 30 de zile de la data comunicării actului, revocarea, în tot sau în parte, a acestuia. Pentru motive temeinice, persoana vătămată, destinatar al actului, poate introduce plângerea prealabilă, în cazul actelor administrative unilaterale, şi peste termenul prevăzut la alin. (1), dar nu mai târziu de 6 luni de la data emiterii actului.

În cazul actului administrativ normativ, plângerea prealabilă poate fi formulată oricând. În cazul actului administrativ normativ, plângerea prealabilă poate fi formulată oricând. Prevederile alin. (1) sunt aplicabile şi în ipoteza în care legea specială prevede o procedură administrativ-jurisdicţională, iar partea nu a optat pentru aceasta.

Este îndreptăţită să introducă plângere prealabilă şi persoana vătămată într-un drept al său sau într-un interes legitim, printr-un act administrativ cu caracter individual, adresat altui subiect de drept. Plângerea prealabilă, în cazul actelor administrative unilaterale, se va introduce în termen de 30 de zile din momentul în care persoana vătămată a luat cunoştinţă, pe orice cale, de conţinutul actului. Pentru motive temeinice, plângerea prealabilă se poate formula şi peste termenul de 30 de zile, dar nu mai târziu de 6 luni de la data la care a luat cunoştinţă, pe orice cale, de conţinutul acestuia. Termenul de 6 luni prevăzut în prezentul alineat, precum şi cel prevăzut la alin. (1) sunt termene de prescripţie.

Plângerea prealabilă, formulată potrivit prevederilor alin. (1), se soluţionează în termenul prevăzut la art. 2 alin. (1) lit. g). Plângerea prealabilă în cazul acţiunilor care au ca obiect contracte administrative trebuie făcută în termen de 6 luni, care va începe să curgă:(la data 02-aug-2018 Art. 7, alin. (6) din capitolul II modificat de Art. I, punctul 6. din Legea 212/2018 ) a)de la data încheierii contractului, în cazul litigiilor legate de încheierea lui; b)de la data când reclamantul a cunoscut cauza anulării, dar nu mai târziu de un an de la încheierea contractului.

Contenciosul administrativ reprezintă un domeniu abstract al dreptului, pe care numai unii profesioniști ai dreptului îl stăpânesc, motiv pentru care considerăm că formularea plângerii prealabile ar trebui să fie făcută de un avocat, deoarece acesta cunoaște cu mai mare rigurozitate dispozițiile legii și vă poate ajuta mult mai mult.

Dacă nu cunoașteți un avocat, cea mai la îndemână variantă ar fi să căutați pe internet un avocat din orașul dumneavoastră. Spre exemplu, este foarte simplu să cautați avocat targu mures sau avocat alba iulia , iar motorul de cautare o să vă indice avocații care își desfășoară activitatea pe raza orașelor respective.

Post Author: Cristian

Pasionat de fotografie și sneakers.