Organizarea activitatii de resurse umane in cadrul unei firme

Managementul resurselor umane presupune si o proiectare sau reproiectare a structurii organizatorice din acest domeniu, in cadrul careia oamenii muncesc prin cooperare sub conducerea unor manageri in vederea realizarii obiectivelor stabilite prin strategie sau planul economic.

Intre obiectivele urmarite printr-o (re)proiectare organizatorica a domeniului resurselor umane pot fi mentionate urmatoarele:

  • definirea judicioasa a activitatilor necesare realizarii obiectivelor;
  • gruparea activitatilor pentru a evita suprapunerile inutile si dubla executare a sarcinilor;
  • asigurarea conditiilor pentru realizarea colaborarii in echipe pentru atingerea unor scopuri comune;
  • realizarea unor configuratii organizatorice flexibile, care sa se adapteze rapid schimbarilor;
  • clarificarea rolurilor, raspunderilor si a autoritatilor la nivel de individ;
  • proiectarea unor posturi care sa solicite la maximum ocupantii acestora, prin prisma pregatirii si calitatilor de care dispun;
  • sa se asigure posibilitatea constituirii de echipe de proiect pentru activitati neprevazute de o importanta majora pentru organizatie.

Organizarea domeniului resurselor umane ale organizatiei poate fi facuta, ca si in cazul organizarii de ansamblu, de catre specialisti din interior, din afara sau de catre echipe mixte formate din personal atat din interiorul cat si din afara organizatiei. Se recomanda ca personalul implicat in activitatile de resurse umane sa fie atras la un astfel de demers.

organizare_resurse_umane

Reproiectarea structurii organizatorice in domeniul resurselor umane presupune un ansamblu de activitati structurate pe urmatoarele etape:

  1. analiza generala a situatiei existente, care se refera la: mediul extern, mediul intern, obiectivele strategice, activitatile specifice, gruparea activitatilor pe niveluri ierarhice, sradul de centralizare a autoritatii;
  2. diagnosticarea structurii existente prin care se urmareste evidentierea: repartizarii muncii, diferentierii muncii in echipa, flexibilitatea structurii, claritatea rolurilor, descentralizarea, gradul de aplatizare a structurii;
  3. elaborarea masurilor de imbunatatire care vor viza: relatiile, rolurile, subdiviziunile organizatorice, nivelurile ierarhice etc.

Rezultatele organizarii activitatilor din domeniul resurselor umane se vor concretiza intr-o structura organizatorica pentru acest domeniu, ca parte integranta a structurii organizatorice generale a organizatiei.

De aceea este necesar sa se elaboreze aceasta componenta a structurii generale in stransa corelare cu celelalte domenii sau functiuni ale organizatiei, pentru ca structura in ansamblu sa corespunda realizarii obiectivelor strategice generale ale organizatiei.

Post Author: Articole.pro